TM 74 1.0 OKNA

System TM 74 1.0 służy do konstruowania okien, witryn zabudów zewnętrznych o wysokich parametrach termoizolacji przeznaczonych do zabudowy zewnętrznej w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych.
System umożliwia wykonywania następujących konstrukcji:

 • okna stałe,
 • okna rozwierno-uchylne,
 • okna rozwierne,
 • okna uchylne,
 • okna wieloskrzydłowe,
 • okna ze stałymi słupkami,
 • okna z ruchomym słupkiem,
 • okna z ukrytym skrzydłem,
 • okna uchylno-przesuwne.

System TM 74 1.0 składa się z trójkomorowych profili aluminiowych z przekładką termiczną.
Głębokość zabudowy to:

 • futryna - 74 mm
 • skrzydło - 83,4 mm

W systemie TM 74 1.0 można stosować różnego typu wypełnienia (szkło zespolone, także w pakietach trzyszybowych o grubości 13- 57 mm).

Wymiary skrzydeł, słupków i poprzeczek należy ustalać na podstawie obliczeń statycznych, z uwzględnieniem obciążeń wiatrem , charakterystyki wytrzymałościowej kształtowników aluminiowych, rodzaju oszklenia i dopuszczalnych ugięć elementów okien i drzwi balkonowych. Maksymalna szerokość skrzydeł rozwiernych i uchylno-rozwiernych wynosi 1600 mm, wysokość 2500mm, maksymalny ciężar 130 kg. Profile dodatkowe umożliwiają wykonywanie okien kombinowanych o różnych funkcjach zestawionych w dowolne układy.

System pozwala na konstruowanie konstrukcji o dużych wymiarach ze względu na wykorzystanie wzmocnionych profilu w układzie od zewnątrz jak i od wewnątrz. Profile kątowe pozwalają budować zestawy konstrukcji pod dowolnym kątem. Duża różnorodność specjalistycznych profili umożliwia wykonywanie okien o bardzo dobrych parametrach cieplnych odpowiedniej wielkości oraz dowolne zestawianie różnego rodzaju okien. Walory estetyczne konstrukcji są podkreślone przez wysoką jakość wykończenia powierzchni profili: malowanie lakierem proszkowym, w kolorach drewnopodobnych i anodowanie.

System pozwala na realizacje nowoczesnych rozwiązań konstrukcji okiennych w przeróżnych konfiguracjach i układach. Umożliwia instalowanie okien w systemach fasadowych.
Okna systemu TM 74 1.0 pozwalają na optymalne wykonywanie konstrukcji elewacji budynków z uwzględnieniem specjalnych potrzeb użytkownika w zakresie funkcjonalność, estetyki i trwałości. Rozwiązania umożliwiają nadanie budynkowi indywidualnego charakteru, zapewniają realizację wizji architektonicznej. Izolacyjność termiczna profili pozwala zoptymalizować koszty eksploatacji budynków.
Przydatność stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą „Okna i drzwi balkonowe systemu YAWAL® TM 74 1.0 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną” stwierdza Aprobata Techniczna ITB AT-15-4695/2007”

 • Infiltracja powietrza - PN-EN 12207 - klasa 4
 • Szczelność na przenikanie wody - PN-EN 12208 - E1050
 • Odkształcenie - PN-EN 12210 - C4
 • Izolacyjność akustyczna - PN-EN ISO 140-3 - 30÷44 dB
 • Izolacyjność termiczna - Uf=1,68÷1,99 W/m2K
 • Kategoria korozyjności - PN-EN ISO 12944-2:2001 - C1, C2, C3, C4