FA50HL

Kategoria: Fasady - Yawal

Systemy te są wariantem stylistycznym systemów FA 50 i FA 50N, służących do wykonywania lekkich ścian osłonowych słupowo-ryglowych. Zaletą FA 50HL oraz FA 50NHL jest wysoka atrakcyjność wizualna obiektów skonstruowanych na jego bazie

Profile aluminiowe będące częścią systemu powodują że w ścianie fasady w której został użyty, pionowe podziały są niewidoczne a prostopadłe do nich poziome elementy mocujące wypełnienie, podkreślone

są ozdobną listwą dekoracyjną.

  • umożliwia realizację konstrukcji o dużej atrakcyjności wizualnej
  • konstrukcje wykonane z systemu FA 50HL posiadają wysokie parametry szczelności na wodę i wiatr
  • stwarza na elewacji efekt wizualny polegający na uwydatnieniu podziałów poziomych
  • możliwość zastosowania okien wychylnych nie zmieniających wyglądu elewacji
  • możliwość łączenia z innymi systemami Yawal
Parametry techniczne  FA 50HL  FA 50NHL*
przepuszczalność powietrza klasa A4, AE 1200 wg PN-EN 12152:2004  klasa AE 1200 wg PN-EN 12152:2004
wodoszczelność  klasa R7, RE 1200 wg PN-EN 12154:2004  klasa RE 1200 wg PN-EN 12154:2004
współczynnik przenikania ciepła UR = 2.14 W/m2K Uf = 1,2 W/m2K wg PN-EN ISO 10077-2:2005
izolacyjność akustyczna  Rw = 35 – 56 dB wg PN-B-02151-3:1999 ------------------
odporność na uderzenie E3/I3, E4/I4 PN-EN 14019:2004 ------------------
odporność ogniowa (pas podokienno - naprożowy) EI 60 (NRO) PN-B-02851-1:1997 ------------------

 

FA 50HL
wew. widoczna szerokość 50mm
zewn. widoczna szerokość  31/50 mm
szklenie  mocowanie listwami dociskowymi i/lub listwami maskującymi
grubość szyby  6 -48 mm
elementy otwierane  okna odchylne na zewnątrz

*Na bazie obliczeń własnych